Лизингээр хөнгөлөлттэй дулаалга хийлгэцгээе!


Транс капитал ББСБ-ын лизингээр дулаалга хийлгэсэн тохиолдолд 50%-ийн хөнгөлөлт үзүүлж байна. 

Зөвхөн Улаанбаатар хот, дээврийн дулаалга орно.

Утас: 7505-2000

Фэйсбүүк


Шинэ мэдээ
ББСБ-н дулаалгын ногоон зээлийн жилийн хүү 36%-с 18.7% хүртэл буурах боломжтой
3%-ийн хүүтэй хөнгөлөлттэй ногоон зээлээр байшингаа дулаалуулах боломжтой боллоо
Лизингээр хөнгөлөлттэй дулаалга хийлгэцгээе!
Камертай дулаан алдагдлын хэмжилт 2/20 хүртэл 50% хямдарлаа
Байшингийнхаа дулаан алдагдлыг хэмжүүлээрэй🏠