Ногоон зээл

0% урьдчилгаа

30 сарын хугацаатай

20% дээш хэмнэлттэй бүх бүтээгдэхүүн
хамрагдана

"Өнөөдрийн хөрөнгө оруулалт
Ирээдүйн эко амьдрал"
Хаан болон Хас банкны сонгогдсон салбаруудаар
Зээлийн шаардлага
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх
 • Зээлийн муу түүхгүй байх
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх болон хуулбар
 • Эрчим хүчний зөвлөхийн үнийн дүгнэлт
 • Бусад нэмэлт материалууд
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Цалингийн орлоготой болон бизнесийн орлогыг тодорхойлох баримт
 • Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл
 • Зээл хүсэгч нь 5 ширхэг мод тарихыг зөвшөөрч гараар өргөдөл бичиж өгсөн байна
Зээлийн шаардлага
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Цалингийн орлоготой болон бизнесийн орлогыг тодорхойлох баримт
 • Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл
 • Зээл хүсэгч нь 5 ширхэг мод тарихыг зөвшөөрч гараар өргөдөл бичиж өгсөн байна
Зээлийн шаардлага
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх
 • Зээлийн муу түүхгүй байх
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх болон хуулбар
 • Эрчим хүчний зөвлөхийн үнийн дүгнэлт
 • Бусад нэмэлт материалууд
Салбар нэгж
Xас банкны Улаанбаатар хот дахь
бүх салбар
 • 1800-1888, 7577-1888
 • info@xacbank.mn
 1. Долоон буудал
 2. Бөхийн өргөө
 3. Да хүрээ
 4. Их цайз
 5. Цагдаагийн академи
 6. Толгойт
 7. Баянхошуу
 8. Сонгинохайрхан
 9. Нисэх
 10. Яармаг
 • 1800-1917, 7515-3333
 • ihelp@khanbank.com
Тэтгэврийн зээл

6 хүртэлх сарын тэтгэвэртэй тэнцэх зээл

6 сар хүртэлх хугацаатай

Зөвхөн Хаан банкны сонгогдсон салбаруудаар
Зээлийн шаардлага
 • Хаан банкнаас сар бүр тэтгэврээ авдаг байх
 • Нийгмийн даатгалтын байгууллагаас тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх
 • Дулаан шийдэл төслийн бригадаар стандарт, технологийн дагуу дулаалга хийлгэх
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар эсвэл Хур системээс авсан иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
 • Дулаан шийдэл төслийн эрчим хүчний зөвлөхийн үнийн дүгнэлт
 • 5ш мод тарихыг зөвшөөрч гараар бичсэн өргөдөл