Дулаан алдагдлын
хэмжээ
ДУЛААН АЛДАЖ БУЙ
ШИНЖ ТЭМДЭГҮҮД
  • ХООЛ ХИЙГЭЭГҮЙ ҮЕД ГЭРТ ЧИЙГТЭЙ БАЙВАЛ
  • ГАЛЛАСАН Ч 2-3 ЦАГТАА ХУРДАН ХӨРЧИХӨӨД БАЙВАЛ
  • ЦАХИЛГААН ХАЛААГУУРЫН ХЭРЭГЛЭЭНЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ ТӨЛБӨР ХЭТ ӨНДӨР ГАРЧ БАЙВАЛ
  • ОНХ, ХАНА ХӨЛӨРЧ ЦАНТАЖ БАЙВАЛ
ДУЛААЛСНААР ҮҮСЭХ
ДАВУУ ТАЛУУД
  • ТҮЛШ ЦАХИЛГААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ БУУРЧ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭМНЭЛТ БИЙ БОЛНО
  • СУУЦНЫ ӨНГӨ ҮЗЭМЖ САЙЖИРЧ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ НЭМЭГДЭНЭ
  • ДОТОР АГААРЫН ЧАНАР САЙЖИРЧ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨ БУУРНА
  • ТАВ ТУХ НЭМЭГДЭНЭ
  • ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ БИЙ БОЛНО